+31 13 20 34 985

Privacy

Toezichthouders zijn in steeds grotere mate geneigd om zich hard op te stellen, vooral in de huidige economische situatie. Bij het gebrekkig aanpakken van de compliance functie staan doorlopend boetes op het spel die kunnen variëren van enkele tienduizenden tot vele miljoenen euro’s.

Stonefield BV® biedt organisaties daartoe drie nieuwe diensten aan, namelijk:

AVG awareness

Per 25 mei 2018 is de wetgeving van kracht. Wat moet u doen om uw organisatie, uw werkprocessen en uw medewerkers te laten voldoen aan de AVG? Onze inspirerende en gekwalificeerde sprekers benaderen de gewijzigde privacywetgeving vanuit verschillende hoeken: online en offline, privé en zakelijk. Bewustwording is belangrijk voor uw medewerkers en organisatie, bereid hen voor met begrijpbare awareness sessies. Onze sprekers spelen in op uw organisatie en branche en realiseren een blijvende gedragsverandering.

Een videoregistratie van een door Stonefield BV® verzorgde AVG informatiesessie kunt u hier bekijken. De vooraankondiging van deze AVG informatiesessie is gedaan door middel van een interview met de opdrachtgever. Klik hier om het interview te lezen.

AVG compliance check

“Neem uzelf de maat, stel uzelf een doel en zie wat u nog te doen staat”. Op basis van deze stelling voert Stonefield een on-site AVG compliance check uit. De on-site AVG compliance check bestaat uit het maken van een algehele planning voor de uitvoering van de werkzaamheden, het daadwerkelijke assessment en het opleveren van een eindrapport met bevindingen en verbeterpunten.

De on-site AVG compliance check heeft betrekking op het beleidsdomein, uitvoeringsdomein en het beheerdomein. Met deelname aan de “AVG compliance check” toont uw organisatie aan dat er een eerste stap is gezet om een privacy management systeem op te zetten, waaraan een continu verbetercyclus ten grondslag ligt.

AVG support stand-by abonnement

Onder de AVG moeten organisaties passende technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met de Meldplicht datalekken wordt elke inbreuk die leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegeven intreden, aangemerkt als een datalek welke gemeld moet worden aan in ieder geval de AP en in sommige gevallen ook aan de betrokkenen.

Op hieraan te voldoen heeft Stonefield BV® een AVG support stand-by abonnement ontwikkeld, waardoor u wordt ontzorgd tegen betaling van een vaste fee per maand.

Wat bieden wij voor deze stand-by fee:

  • AVG support, via een calamiteitennummer (maandag t/m zondag 8:00 – 18:00 stand-by);
  • Inrichting proces meldplicht datalekken en borging binnen een Data Privacy Management Systeem (DPMS);
  • Onafhankelijke registratie van het datalek;
  • Eerste triage datalek of security incident;
  • Gereduceerd uurtarief bij verdere opschakeling.

Voor een vrijblijvend gesprek of verdere toelichting, neem  gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder.