+31 13 20 34 985

Information Security

De globalisering van de economie leidt tot een toenemende informatie uitwisseling tussen organisaties, medewerkers, klanten, leveranciers en een toenemend gebruik van netwerken; zoals het interne bedrijfsnetwerk, internet en een groeiende behoefte aan uitbreiding van deze digitale interactie. Informatie is in veel gevallen het meest waardevolle bezit van uw organisatie.

Om uw bedrijfsvoering veilig te stellen, moet informatiebeveiliging dus goed op orde zijn. De onderkende risico’s hebben vooral betrekking op de borging van integriteit, continuïteit en vertrouwelijkheid van uw informatievoorziening. Het is van essentieel belang dat juist deze risico’s goed gemanaged worden, want klanten verwachten van uw organisatie dat gevoelige informatie zorgvuldig behandeld wordt.

Het doel van informatiebeveiliging is om te allen tijde een adequaat stelsel van maatregelen te hebben getroffen om informatiebeveiligingsrisico’s te beperken c.q. gevolgschade te beperken. Hierbij is niet alleen het treffen van fysieke, procedurele, organisatorische en technische maatregelen van belang; maar ook de controle op naleving is essentieel.

Wij ondersteunen uw organisatie graag bij:

  • Het uitvoeren van een nulmeting op elke gewenste informatiebeveiliging norm;
  • De implementatie (certificeringsbegeleiding) van: ISO27001, NEN7510, PCI-DSS, De Nederlandse Bank beveiligingsstandaard, et cetera;
  • Het uitvoeren van Interne audits ten behoeve van: ISO27001, NEN7510, PCI DSS en AVG;
  • Het opstellen en beoordelen van informatiebeveiliging strategie en onderliggende IB documentatie, waaronder IB beleid, processen en procedures;
  • Borgen van security integratie binnen uw organisatie (awareness).

Voor een vrijblijvend gesprek over information security of verdere toelichting, neem contact op met ons. Wij helpen u graag verder.