+31 13 20 34 985

Diensten

Uw organisatie is verantwoordelijk om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen, risicoanalyses en controles uit te voeren. Privacy- en informatieveiligheid vraagt om een integrale en bedrijfsbrede aanpak, die gericht is op het beheersen van risico’s. Zo dient uw organisatie in bepaalde gevallen data privacy impact assessments of risicoanalyses uit te voeren, een verwerkingsregister bij te houden, datalekken en security incidenten op de juiste wijze af te handelen. Tevens moeten er passende beveiligingsmaatregelen genomen worden. Ook het uitvoeren van business impact analyses en audits maken hier onderdeel van uit. Om dit alles vast te leggen, dient er een managementsysteem ingevoerd te worden. Aantoonbaar in control zijn is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Onze diensten helpen uw organisatie stapsgewijs met het inbedden van een Data Privacy Management Systeem (DPMS) en een Information Security Management System (ISMS), waarop de standaarden voor informatiebeveiliging zijn gebaseerd. Uw organisatie kan met behulp van deze diensten op een eenvoudige wijze in lijn komen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiligingsnormen zoals ISO27001, NEN7510, BIO, PCI-DSS, etc. Ook branche specifieke normen kunnen worden opgenomen binnen dit managementsysteem.

Onze diensten


Privacy

Privacybescherming gaat hand in hand met informatiebeveiliging. Wij bieden diverse diensten aan, zoals: awareness sessies, privacy compliance check of AVG support.

Data Protection Officer

We hebben een "Data Protection Officer as a service" abonnementsvorm ontwikkeld, welke volledig op maat en op basis van behoefte ingevuld kan worden.

Information Security

Samen met u werken wij graag aan een organisatiecultuur, waarin informatiebeveiliging is geïntegreerd in alle processen en ondersteunende middelen

Security Officer

We hebben een "Information Security Officer as a service" abonnementsvorm ontwikkeld, welke volledig op maat en op basis van behoefte ingevuld kan worden.